TJENESTER

TEKST
Oversettelse fra tysk til norsk, fortrinnsvis skjønnlitteratur og drama

FILM, FJERNSYN OG REKLAME
Manus
Regi
Klipp
Foto
Produksjonsledelse
Kursing innen fortellerteknikk og andre aspekter ved film- og fjernsynsproduksjon

ANNET
Prosjektledelse